Meklēt

LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

JUNO nodrošina piekļuvi vietnei www.junopaints.com saskaņā ar sekojošiem lietošanas noteikumiem:

Piekļuve un lietotāji

Tīmekļa vietne www.junopaints.com piešķir LIETOTĀJA statusu ikvienam, kas to apmeklējis un pilnībā, un bez ierobežojumiem piekrīt katram no šiem lietošanas noteikumiem, neskaitot tādus īpašus gadījumus, ja LIETOTĀJS vēlas iegūt kādu no piedāvātajām precēm un pakalpojumiem. Portāla pakalpojuma sniegšana ir bezmaksas.

Modifikācija

Lai uzlabotu tīmekļa vietni www. junopaints.com, JUNO patur tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt tīmekļa vietnes izskatu, konfigurāciju, tehniskās specifikācijas, saturu un pakalpojumus jebkurā laikā, iepriekš neinformējot lietotājus. Tāpat JUNO patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos lietošanas noteikumus un visus citus īpašos noteikumus, kas ietverti vietnē junopaints.com.

Pareiza lietošana

LIETOTĀJS apņemas pienācīgi izmantot www saturu un pakalpojumus junopaints.com, kuru nekādā gadījumā nedrīkst izmantot nelikumīgiem mērķiem vai tādiem mērķiem, kas var būt pretrunā ar civilo kārtību, nācijas aizstāvību vai sabiedrības veselību. Jebkādam LIETOTĀJA satura un pakalpojumu lietošanai ir jāievēro iepriekšējā punktā noteiktie principi.

LIETOTĀJI, kas nonāk šajā vietnē, ir tieši pilnvaroti apskatīt visu tajā esošo informāciju, kā arī lejupielādēt vai izgatavot privātas kopijas savās datoru sistēmās, ja vien kopētie elementi ir paredzēti tikai lietotāja personīgām vajadzībām; tos nedrīkst piešķirt vai nodot trešajām personām vai instalēt serverī, kas tieši vai netieši ir savienots ar internetu vai lokālo tīklu, tā, lai trešajām pusēm dotu iespēju piekļūt šai JUNO informācijai ar citiem līdzekļiem, nevis caur pašu mājas lapu.

Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums

JUNO intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības, kas ietvertas www.juno.es mājas lapā, to grafiskais dizains un datora kodi, ieskaitot tirdzniecības nosaukumus, zīmolus un atšķirības zīmes ir JUNO īpašums, ja vien nav norādīts, ka tie ir citas personas īpašums.

Jebkura satura reproducēšana, izplatīšana, mārketings vai pārveidošana, ko tā īpašnieki nav skaidri atļāvuši, ir ar likumu aizsargāts intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpums.

Jebkurš iepriekšējā punktā minēto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpums tiek uzskatīts par JUNO intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, un var sekot šim nolūkam noteiktie juridiskie pienākumi, kurus JUNO var izmantot ar tiesībām īstenot atbilstošās administratīvās, civilās vai noziedzīgās likumdošanas ietvaros.

Garantiju un pienākumu izslēgšana

Vietnes www.junopaints.com piekļuve un izmantošana ir tikai un vienīgi LIETOTĀJA paša atbildība.

JUNO neatbild par informāciju vietnē www.juno.es, kas nav pašu izstrādāta un kuras saturs pieder trešo pušu avotiem. JUNO atbild tikai par saviem pakalpojumiem un saturu, kas tieši izstrādāts JUNO un atzīts par tā intelektuālo un rūpniecisko īpašumu.

Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

Šos lietošanas noteikumus regulē Spānijas tiesību akti. Jebkuru JUNO un LIETOTĀJA pretrunu vai strīdu gadījumā, kas izriet no šo lietošanas noteikumu interpretācijas vai piemērošanas, skaidri atsakoties no citiem tiesību aktiem, kas tiem var atbilst, iesniedz Tiesas un Tribunālu jurisdikcijā LIETOTĀJA uzturēšanās vietā. Gadījumā, ja LIETOTĀJS dzīvo ārpus Spānijas, JUNO un LIETOTĀJS, skaidri atsakoties no jebkura cita tiesību akta, kas tiem var tikt piemēroti, iesniedz visas pretenzijas Bilbao pilsētas tiesu un tribunālu jurisdikcijā.

Personas datu aizsardzība

Lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem, ir jāreģistrējas kā reģistrētajam LIETOTĀJAM www. junopaints.com. Dati, kas nepieciešami, lai aizpildītu reģistrācijas veidlapu, jānorāda atklāti un brīvprātīgi, tādējādi datiem jābūt precīziem un patiesiem.

JUNO garantē katra LIETOTĀJA sniegto datu drošību un konfidencialitāti saskaņā ar 1999. gada 13. decembra Organisko likumu 15/1999, kas attiecas uz personas datu aizsardzību saskaņā ar konfidencialitātes politikas saistībām.

JUNO 2014 – Dekoratīvās un profesionālās krāsas, un pārklājumi kopš 1927.