Meklēt

JUNOREV SMOOTH

Fasādes / Mūra pārklājumi

junorev liso EPD (2)

Parklajums akmens materialiem Augstas kvalitates akrila sveku bazes produkts ar izcilu elastibu un hidroizolejošam ipašibam, vienlaikus saglabajot tvaiku caurlaidibu. Izmantošanai telpas vai arpus tam. Atškaidama un virsma mazgajama ar udeni.


15 / 4 litri


JUNOREV SMOOTH

Betona, cementa vai jaunizveidotas virsmas gruntet ar AKRIL 80 vai PRIMERLITE. Ja virsma ir puteklaina, gruntet ar HIDROCRIL iekšdarbos un AKRIL 80 ardarbos. Gipša vai gipškartona virsmas gruntet ar HIDROCRIL un poru noslegšanai izmantot AQUASELL. Pelejuma, mikrobakteriju u.tml. piesarnojuma gadijuma notirit ar 10% udens un balinataja škidumu, noskalot ar udeni, laut nožut un gruntet. Izsalijuma gadijuma tirit ar sukam, izmantojot 10% hlorida skabes škidumu, noskalot ar udeni un laut nožut.

IEKŠDARBI - ARDARBI

Saru ota, rullitis vai pulverizators. Uzklat divas kartas 10% atškaidijuma uzklajot krasu uz spidiga, satina vai elastiga esoša krasas slana, var paradities plaisas vai bojajumi.

citi lietotāji skatījuši…
JUNO 2014 – Dekoratīvās un profesionālās krāsas, un pārklājumi kopš 1927.