Meklēt

BIKRIL MATT

Fasādes / Krāsas

bikril mate EPD

Udens bazes krasa Krasas sastava esošie akrovinila sveki un UV filtri veido udens noturigu plevi, vienlaikus saglabajot udens tvaiku caurlaidibu. Izmantošanai telpas vai arpus tam. Atškaidama ar udeni.


15 / 4 / 0,750 litri


BIKRIL MATT

Betona, cementa vai jaunizveidotas virsmas, gruntet ar PRIMERLITE. Ja virsma ir puteklaina, gruntet ar HIDROCRIL iekštelpas un AKRIL 80 ardarbos. Gipša vai gipškartona virsmas gruntet ar HIDROCRIL un poru noslegšanai izmantot AQUASELL. Pelejuma, mikrobakteriju u.tml. piesarnojuma gadijuma notirit ar 10% udens un balinataja škidumu, noskalot ar udeni, laut nožut un gruntet. Izsalijuma gadijuma tirit ar sukam, izmantojot 10% hlorida skabes škidumu, noskalot ar udeni un laut nožut.

IEKŠDARBI - ARDARBI

Saru ota, rullitis vai pulverizators. Uzklat 2 kartas 10% atškaidijuma. Nestradat ar produktu, ja paredzams lietus. Samitrinot pilniba nenocietejušu krasas slani, tas sastavdalas var atškaidities un paradities traipi un spidums ("gliemežu takas" efekts).

citi lietotāji skatījuši…
JUNO 2014 – Dekoratīvās un profesionālās krāsas, un pārklājumi kopš 1927.