Meklēt

AQUADUR Varnish Satin

Lakas / Pārklājuma

Aquadur satinado

Udens bazes laka. Akrila sveku bazes sastavs, uz tausti patikama, dzeltešanai nepaklauta parklajuma slana izveidei. Iekšdarbiem. Tirams ar udeni.


4/0,750 litri


AQUADUR Varnish Satin

Virsmai jabut tirai, sausai, bez taukiem un apstradatai ar smilšpapiru. Mitruma saturs pamatne nedrikst parsniegt >15%. Produkts piemerots uzklašanai uz veciem lakas slaniem, tomer, lai iegutu labako rezultatu, ieteicams vecos lakas slanus no virsmam pilniba nonemt. Jaunas koka virsmas ieteicams gruntet ar 10-20% atškaiditu Wood Base Coating.

Iekšdarbiem

Izmantojot saru otu vai rulliti: Uzklat atškaiditu - 10-20%, vienmeriga karta, izvairoties no produkta uzkrašanas un klat viena virziena, ar 4-6 stundu intervalu. Pec vismaz 3 stundam vienmerigi noslipet ar smilšpapiru katru parklajuma slani. Uzklajot uz gaišas koksnes pamatnem, it ipaši ozola pamatnem, ipaša veriba japieverš slana vienmerigumam, preteja gadijuma uz virsmas var veidoties atškirigu tonu laukumi. Koka materiali ar augstu sveku saturu iepriekš jaattira ar UNIVERSAL Thinner (D-45). Loti porainam virsmam var but nepieciešams uzklat vairakas kartas.

citi lietotāji skatījuši…
JUNO 2014 – Dekoratīvās un profesionālās krāsas, un pārklājumi kopš 1927.