Meklēt

JUNODUR Varnish Glossy

Lakas / Pārklājuma

Junodur brillante

Poliuretana bazes sintetiska laka. Uretanetu sveku bazes produkts dekorativa aizsargparklajuma izveidei ar pieskarienam patikamu teksturu. Iekšdarbiem. Atškaidit un notirit ar MINERALO terpentinu (D-16).


4/0,750 litri


JUNODUR Varnish Glossy

Jaunas virsmas gruntet ar WOOD BASE COATING. Lakotas virsmas, ja tas ir laba stavokli nepieciešams tikai attaukot un apstradat ar smilšpapiru. Ja laka nav laba stavokli, to nonemt no virsmas, virsmu attirit un noslipet ar smilšpapiru.

Iekšdarbiem

Uzklajot ar saru otu: Gatavs lietošanai vai atškaidit ar MINERALO terpentinu (D-16) 5%. Uzklajot ar pneimatisko gaisa padeves pulverizatoru, atškaidit ar MINERALO terpentinu (D-16) 15-20%. 24 stundas pec gruntešanas un slipešanas uzklat 2 JUNODUR lakas kartas, kas atškaiditas ar 5% MINERAL terpentinu (D-16), produktu uzklat vienmerigi un katru kartu noslipet ar smilšpapiru. Lai izvairitos no problemam žušanas procesa, koka virsmas ar augstu sveku saturu pirms lakošanas notirit ar UNIVERSAL Thinner (D-45). Uzklat planas, vienmerigas kartas, lidz ieguts vienveidigs spidums un nepieciešama biezuma slanis, kas nosedz koksnes poras.

citi lietotāji skatījuši…
JUNO 2014 – Dekoratīvās un profesionālās krāsas, un pārklājumi kopš 1927.