Meklēt

Wood Base Coating

Lakas / Koka aizsardzībai

Udens bazes laka bez aromata. Akrila sveku bazes sastavs Iekšdarbiem. Tirama ar udeni


4/0,750 litri


Wood Base Coating

Virsmai jabut tirai, sausai, bez taukiem un apstradatai ar smilšpapiru. Mitruma saturs pamatne nedrikst parsniegt >15%.

Iekšdarbiem

Izmantojot saru otu vai rulliti: Uzklat atškaiditu 10-20%. Uzklat vienmerigi, lai neveidotos kartas sabiezejumi. Pec vismaz 3 stundam vienmerigi noslipet ar smilšpapiru. Uzklajot uz gaišas koksnes pamatnem, it ipaši ozola pamatnem, ipaša veriba japieverš slana vienmerigumam, preteja gadijuma uz virsmas var veidoties atškirigu tonu laukumi. Koka materiali ar augstu sveku saturu iepriekš jaattira ar UNIVERSAL Thinner (D-45). Loti porainam virsmam var but nepieciešams uzklat vairakas kartas.

citi lietotāji skatījuši…
JUNO 2014 – Dekoratīvās un profesionālās krāsas, un pārklājumi kopš 1927.