Meklēt

JUNOPLUS Gloss

Apdares/Emaljas krāsas / Sintētiskās

JUNOPLUS BRILLANTE

Spidiga škidinataja bazes apdares krasa, kas pilniba atbilst GOS 2010 prasibam un piemerota iekšdarbiem un ardarbiem. Augstas kvalitates cieto alkida sveku un pigmentu bazes produkts. Koka un metala virsmam, kur nepieciešama stingra un izturiga augstas spiduma pakapes apdare. Lieliska segtspeja un otas atstato pedu izzušana. Iztur atkartotu mazgašanu. Izmantošanai telpas vai arpus tam. Atškaidit un notirit ar MINERALO terpentinu (D-16).


4/0 750 litri


JUNOPLUS Gloss

Koka virsmas gruntet ar Synthetic Sealer iekštelpas un Woodbase Coating parklajumu ardarbos. Katru kartu parslipet. Dzelzs un terauda virsmas notirit un gruntet ar MULTISUPPORT Primer. Aluminija un cinkotas virsmas notirit un gruntet ar MULTISUPPORT Primer.

IEKŠDARBI - ARDARBI

Izmantojot saru otu vai rulliti: gatavs lietošanai. Uzklat vienmeriga karta. Uzklajot ar gaisa padeves pulverizatoru, produktu atškaidit ar škidinataju ATRI ŽUSTOŠIEM SASTAVIEM (D-17) 10-15%, neparsniedzot 30-35 sausos mikronus uz vienu kartu abos gadijumos. Uzklajot biezaka karta, ka ieteicams, var rasties grubuli, žušanas un parkrasošanas problemas. Ardarbos uzklat vismaz 2 emaljas kartas. Agresivaki škidinataji (D-17, d-45) var radit grubulus un aizkavet slana pilnigu nocietešanu.

citi lietotāji skatījuši…
JUNO 2014 – Dekoratīvās un profesionālās krāsas, un pārklājumi kopš 1927.