Meklēt

ANTI-DAMP Sealer

Gruntis / Sintētiskās

Atri žustošs sintetisks udensnecaurlaidigs virsmu blivejošs sastavs. Pliolita sveku bazes sastavs ar cementa dalinam un udensnecaurlaidibas ipašibam. Izmantošanai telpas vai arpus tam. Atškaidit un notirit ar MINERALO terpentinu (D-16).


4/0,75 litri


ANTI-DAMP Sealer

Betona, cementa vai jaunizveidotas virsmas gruntet ar AKRIL 80. Ja virsma ir puteklaina, gruntet ar HIDROKRIL iekštelpas un AKRIL 80 ardarbos. Pelejuma, mikrobakteriju u.tml. piesarnojuma gadijuma notirit ar 10% udens un balinataja škidumu, noskalot ar udeni, laut nožut un gruntet. Izsalijuma gadijuma tirit ar sukam, izmantojot 10% hlorida skabes škidumu, noskalot ar udeni un laut nožut.

IEKŠDARBI - ARDARBI

Saru ota, rullitis vai pulverizators. Uzklat 2 neatškaidita produkta slanus. Piemerots slapjam virsmam.

citi lietotāji skatījuši…
JUNO 2014 – Dekoratīvās un profesionālās krāsas, un pārklājumi kopš 1927.